LUYỆN THI TOÁN, ÔN THI TOÁN, HỌC THÊM TOÁN  - NỘI DUNG CHI TIẾT

Chuyên đề 1: Hàm số và các bài toán liên quanToán 12

Cơ sở lý thuyết về hàm số

Các dạng bài tập về hàm số bao gồm

Tính đơn điệu của hàm số (Đồng biến, nghịch biến)

Các bài toán liên quan đến cực trị các loại hàm số

Bài toán liên quan đến tiếp cận các loại hàm

Bài toán tương giao giữa đồ thị hàm số và đường thẳng, giữa các hàm số

Bài toán liên quan đến tiếp tuyến

Bài toán tìm điểm đặc biệt trong mặt phẳng tọa độ

Bài toán xác định giá trị của m thỏa mãn điều kiện cho trước

Kỹ năng nhìn đồ thị, nhìn bảng biến thiên các dạng đồ thị, nhận diện suy ra đồ thị

Các bài toán liên quan đến từng loại hàm số: Hàm số bậc ba, hàm số trùng phương, hàm số phân thức (bậc hai /bậcnhất và bậc nhất/bậc nhất)

Kỹ năng sử dụng máy tính Casio giải nhanh bài tập liên quan tới hàm số.

(Các kiến thức bổ trợ cần thiết để học chuyên đề này sẽ được Thầy bổ sung trong quá trình học bao gồm: Tính đạo hàm, Tính giới hạn, Kỹ năng vẽ đồ thị, Lập bảng biến thiên, Một số kiến thức hình học cần thiết, Tính khoảng cách, tính diện tích tam giác, Cấp số cộng, cấp số nhân ..v..v)

Các khóa học toán tại Edusmart.

Khóa học luyện thi trắc nghiệm toán kỳ thi THPT 2017-2018 dành cho học sinh mất gốc

Khóa học luyện thi trắc nghiệm toán kỳ thi THPT 2017-2018 cơ bản

Khóa học luyện thi trắc nghiệm toán kỳ thi THPT 2017-2018 nâng cao

Khóa học chinh phục điểm 9-10 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2017-2018 (chỉ dành cho một số bạn có học lực tốt)


Chuyên đề 2:  Mũ- Logarit - Toán 12

Các công thức cơ bản trong chuyên đề mũ logarit

Bài toán tìm tập xác định của hàm số, Tính đạo hàm, Sự đồng biến nghịch biến, Giới hạn

Bài toán dạng đồ thị hàm số: mũ, logarit, lũy thừa

Bài toán biểu diễn một số logarit theo các số cho trước

Bài toán giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, cực đại, cực tiểu

Các dạng bài tập bao gồm

Bài toán Tìm lỗi quy trình, đúng sai

Bài toán Phương trình mũ

Bài toán Bất phương trình mũ

Bài toán Phương trình logarit

Bài toán Bất phương trình logarit

Bài toán Hệ phương trình mũ và logarit

Bài toán Tìm m thỏa mãn điều kiện cho trước (phương trình có nghiệm, phương trình có tập nghiệm cho trước..)

Bài toán Ứng dụng mũ logarit

Kỹ năng sử dụng máy tính Casio giải nhanh phương trình Mũ - Logarit


Chuyên đề 3:  Tích phân và Ứng dụng - Toán 12

Các công thức tích phân, nguyên hàm cơ bản

Các dạng tích phân cơ bản: Tích phân hữu tỉ, tích phân lượng giác, tích phân mũ logarit,

Các dạng bài tập bao gồm

Bài toán về Tích phân từng phần, tích phân truy hồi.

Bài toán về Tìm nguyên hàm đơn thuầnTìm nguyên hàm của hàn f(x) khi biết điều kiện cho trước f(a)=A

Tìm nguyên hàm khi biết đi

Đều kiện cho trước. Tìm các số a, b, c trong đáp án

Tính tích phân đầy đủ cận

Bài tập liên quan đến lý thuyết tích phân

Tích phân bắt tìm cận trên hoặc cận dưới

Bài toán về  Tích phân dạng 2 ẩn a, b

Bài toán về  Tích phân dạng 3, 4 ẩn a,b,c,d

Ứng dụng tích phân: Tính diện tích hình phẳng

Ứng dụng tích phân: Tính thể tích khối tròn xoay

Một số ứng dụng khác

Kỹ năng sử dụng máy tính Casio tính tích phân.


 Chuyên đề 4: Số phức - Toán 12

Lý thuyết cơ bản+ Kỹ năng máy tính

Cộng, trừ, nhân, chia tính toán các giá trị liên quan trong trường số phức

Lũy thừa số phức, lượng giác số phức

Hình học số phức

Các dạng bài tập bao gồm

Bài toán về  Các phép toán cơ bản, tìm số phức nghịch đảo

Bài toán về  Căn số phức. Phương trình bậc hai

Bài toán về Giải phương trình bậc 3, bậc 4

Bài toán về Modun của số phức, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Bài toán về Tím giá trị liên quan khi xuất hiện số phức z và số phức liên hợp.

Kỹ năng sử dụng máy tính Casio trong các bài toán số phức ( rất mạnh và độc đáo)


Chuyên đề 5:  Hình Oxyz -  Toán 12

Phần 1: Vecto, liên quan vector

Các công thức cơ bản liên quan tới vector: Cộng, trừ, nhân, chia hai vector, tích vô hướng, tích có hướng của hai vector, góc giữa hai vector, chiều dài vector.

Bài toán về trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác, tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước

Chứng minh điểm thẳng hàng, đồng phằng, không đồng phẳng

Bài toán về Diện tích tam giác, tứ giác, thể tích hình chóp, hình lập phương


Phần 2: Mặt phẳng- Toán 12

Các khái niệm cơ bản về mặt phẳng, vector pháp tuyến của mặt phẳng

Xác định điểm thuộc mặt, không thuộc mặt

Mặt phẳng đặc biệt: mặt phẳng chắn, mặt phẳng trung trực

Các dạng bài tập viết phương trình mặt phẳng gồm

Biết một điểm thuộc mặt phẳng và vector pháp tuyến

Biết mặt phẳng đi qua 3 điểm

Biết mặt phẳng đi qua 1 điểm vuông góc 1 đường

Biết mặt phẳng đi qua 1 điểm // 1 đường, vuông góc 1 mặt

Biết mặt phẳng đi qua 1 điểm và// 2 đường

Biết mặt phẳng đi qua 1 điểm và qua 1 đường

Biết mặt phẳng đi qua 2 điểm và // 1 đường

Biết mặt phẳng đi qua giao tuyến 2 mặt phẳng và// 1 đường khác

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

Bài toán về Khoảng cách giữa điểm và mặt, đường và mặt, 2 mặt phẳng

Bài toán về Góc giữa 2 mặt phẳng, góc giữa đường và mặt

Bài toán về Hình chiếu, điểm đối xứng từ điểm xuống mặt

Bài toán về Cực trị hình học giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Bài toán về Tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước


Phần 3: Đường thẳng - Toán 12

Cơ sở lí thuyết về đường thẳng trong không gian

Xác định điểm có thuộc đường thẳng hay không

Các dạng bài tập bao gồm

Viết phương trình đường thẳng khi biết một điểm và vector chỉ phương

Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với mặt

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và//1 đường

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và// 1 mặt phẳng và cắt 1 đường thẳng khác

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc 1 đường, cắt 1 đường thẳng khác

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm // 1 mặt và vuông góc 1 đường thẳng khác

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm, vuông góc và cắt 1 đường thẳng khác

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 2 đường thẳng khác

Viết phương trình đường thẳng thuộc 1 mặt và cắt 1 đường, vuông góc 1 đường

Viết phương trình đường thẳng thuộc 1 mặt, cắt và vuông góc 1 đường

Viết phương trình đường thẳng vuông góc chung của 2 đường thẳng chéo nhau

Viết phương trình đường thẳng vuông góc và cắt 1 đường thẳng khác

Viết phương trình đường thẳng vuông 1 mặt, cắt 2 đường thẳng khác

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm, // 1 mặt và cắt 1 đường thẳng khác

Viết phương trình đường thẳng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng

Viết phương trình đường thẳng cách giữa 2 đường thẳng

Xác định góc giữa 2 đường thẳng

Tìm hình chiếu của điểm lên đường thẳng

Hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng

Tìm điểm trên đường thẳng thỏa mãn một điều kiện cho trước


Phần 4: Mặt cầu -  Toán 12

Cơ sở lý thuyết về mặt cầu

Các dạng bài tập bao gồm

Xác định tâm và bán kính

Viết mặt cầu khi biết tâm và tiếp xúc với mặt phẳng

Viết mặt cầu khi biết tâm và tiếp xúc với đường thẳng

Tìm điểm tiếp xúc giữa đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu

Vị trí tương đối giữa mặt cầu và điểm, đường thẳng, mặt phẳngViết phương trình

mặt cầu đi qua 3 điểm và tâm thỏa mãn đk

Viết phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm

Đường tròn giao tuyến giữa mặt phẳng và mặt cầu

Các bài toán liên quan đến thể tích, diện tích mặt cầu

Công thức giải nhanh và khó phần hình oxyz


Chuyên đề 6:  Hình không gian cổ điển (lớp 11 liên quan tới lớp 12) Toán 12

Lý thuyết Khối đa diện+ Thể tích

Cơ sở lý thuyết về khối đa diện và thể tích

Mặt phẳng đối xứng, phép đối xứng,Phép dời hình, phép vị tư

Các bài tập trong hình học không gian cổ điển

Tính toán thể tích khối đa diện

Các dạng toán về mặt cầu, hình cầu, khối cầu

Các dạng toán về mặt tròn xoay, hình trụ, khối trụ

Các dạng toán về mặt nón, hình nón, khối nón

Các bài tập tự luyện cơ bản phân dạng

Chuyên đề mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp

Lý thuyết cơ bản

Các dạng bài tập bao gồm

Mặt cầu ngoại tiếp, các xác định, tính toán

Mặt cầu nội tiếp, các xác định, tính toán

Mặt cầu ngoại tiếp nội tiếp của tứ giác đều

Các bài tập tổng hợp

Công thức hình phẳng và hình không gian giúp làm bài nhanh

Các dạng toán liên quan đến hình chóp

Các dạng toán liên quan đến hình lăng trụ

Các dạng toán liên quan đến hình hộp, hình lập phương

Các dạng toán liên quan đến hình cầu, mặt cầu, khối cầu

Các dạng toán liên quan đến nón

Các dạng toán liên quan đến trụ

Một số dạng bài hay lạ khó

Các công thức giải nhanh khối đa diện và thể tích

Các công thức giải nhanh cầu, trụ, nón


ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Các hàm số lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản

Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản


Chương 2:  Tổ hợp và xác suất

Tổ hợp

Hai quy tắc đếm cơ bản

Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Nhị thức Newton

Xác suất
Biến cố và xác suất của biến cố

Các quy tắc tính xác suất

Biến ngẫu nhiên rời rạc


Chương 3:  Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân

Phương pháp quy nạp toán học

Dãy số

Cấp số cộng

Cấp số nhân


Chương 4: Giới hạn

Giới hạn của dãy số

Dãy số có giới hạn 0

Dãy số có giới hạn hữu hạn

Dãy số có giới hạn vô cực

Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số

Giới hạn một bên

Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực

Các dạng vô định

Hàm số liên tục


  Chương 5:  Đạo hàm

Khái niệm đạo hàm

Các quy tắc tính đạo hàm

Đạo hàm của hàm số lượng giác

Vi phân

Đạo hàm cấp cao

kỹ năng sử dụng máy tính casio


HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11

Chương 1: Phép dời hình, Phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép biến hình

Phép tịnh tiến và phép dời hình

Phép đối xứng trục

Phép quay và phép đối xứng tâm

Hai hình bằng nhau

Phép vi tự

Phép đồng dạng


Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Tổng quan về đường thẳng, mặt phẳng

Hai đường thẳng song song

Đường thẳng song song với mặt phẳng

Hai mặt phẳng song song

Phép chiếu song song


Chương 3: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc

Vecto trong không gian. Sự đồng phẳng các vecto.

Hai đường thẳng vuông góc

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Hai mặt phẳng vuông góc.

Bài tập về khoảng cách

Bài tập về Góc

Các dạng bài tập tổng hợp kiến thức

kỹ năng sử dụng máy tính casi


TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 XEM TẠI ĐÂY

Chuyên đề hàm số và các vấn đề liên quan: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5

Chuyên đề mũ và logarit và các vấn đề liên quan: 123

Chuyên đề số phức và các vấn đề liên quan:  12; 3;

Chuyên đề nguyên hàm tích phân và các vấn đề liên quan 12 ;

Nón trụ cầu và các vấn đề liên quan: 1

Hình học không gian cổ điển và các vấn đề liên quan 1 ; 2

Hình học giải tích trong không gian Full: 1

Toán thực tế lãi suất ngân hàng: 1

Liên hệ với chúng tôi

Xem thêm

0979.263.759