Chuyên đề tiệm cận của đồ thị hàm số

Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có hẳn một chuyên đề riêng về tiệm cận của đồ thị hàm số. Trong những năm học trước khi môn toán được tổ chức theo hình thức thi tự luận thì có lẽ sỹ tử chỉ tính tiệm cận trong ý khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Bây giờ khi Bộ chuyển đổi hình thức thi từ tự luận sang trắc nghiệm thì tiệm cận lại ngiễm nhiên chiếm hẳn một số câu trong đề thi. Vậy còn chờ gì nữa sỹ tử hãy chinh phục các dạng bài tập trắc nghiệm về tiệm cận này.

 

Liên hệ với chúng tôi

Xem thêm

0979.263.759