Chuyên đề Mũ và logarit - Phương trình Logarit

Đứa con lưu lạc  Mũ và Logarit đã trở về căn nguyên của nó là do trong những năm môn toán tổ chức theo hình thức thi tự luận thì 12 câu hỏi nó không có chỗ đứng trong đề thi hoặc nằm ở một trong hai câu phần tự chọn nâng cao nên không mấy ai để ý tới sự tồn tại của anh ấy. Sự trở về lần này của Mũ và logarit có lẽ là cuộc đổ bộ mang tính lịch sử khi anh ta phải khiến cho những kẻ chinh phạt phải giật mình thon thót với đội quân đông đảo của mình (5 -6 câu), chưa kể trong số này có những kẻ rất cứng đầu. Vậy còn chờ gì nữa sỹ tử kẻ định đông quân nên ta sẽ dùng mưu trí. Hãy cùng Edusmart khuất phục anh ta.

 

Liên hệ với chúng tôi

Xem thêm

0979.263.759