Đề cương vật lý 12

Chuyên đề 1: Dao động điều hòa - Vật lý 12

Cơ sở lý thuyết về dao động điều hòa:

Xác định các đại lượng cơ bản trong dao dộng điều hòa

Các dạng bài tập về dao động điều hòa gồm có:

Liên hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc của dao động điều hòa

Viết phương trình của vật dao động điều hòa

Tìm thời điểm to vật có li độ x, vận tốc v, gia tốc a

Tìm li độ, vận tốc, gia tốc của vật sau khoảng thời gian ∆t

Tìm quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian ∆t

Tìm quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thờ gian ∆T

Vận tốc trung bình, tốc độ trung bình

Bài tập về hai chất điểm dao động trên cùng một hệ trục tọa độ

Bài toán về dao động điều hòa khác tầng số

Các dạng bài tập liên quan tới cực trị vật dao động điều hòa

Cơ sở lý thuyết về con lắc lò so

Chủ đề con lắc lò xo bao gồm các dạng bài tập

Chu kỳ tầng số dao động của con lắc lò so

Con lắc lò so dao động theo phương thẳng đứng, phương ngang và trên mặt phẳng nghiêng

Năng lượng của con lắc lò so dao động điều hòa

Lập phương trình dao động của con lắc lò so

Con lắc lò so trong điện trường

Cơ sở lý thuyết về con lắc đơn

Chủ đề con lắc đơn bao gồm các dạng bài tập

Con lắc đơn thay đổi chiều dài

Chu kỳ của con lắc đơn khi có lực lạ tác dụng

So sánh hai con lắc đơn

Xác định vận tốc lực căng dây của con lắc đơn

Lập phương trình dao động của con lắc đơn

Năng lượng dao động của con lắc đơn

Con lắc trùng phùng

Cơ sở lý thuyết về tổng hợp dao động điều hòa

Các dạng bài tập về tổng hợp dao động điều hòa

Tổng hợp hai, ba dao động điều hòa cùng phương cùng tầng số

Xác định biên độ, pha ban đầu của dao động tổng hợp, dao động thành phần

Dao động cưỡng bức, dao động tắt dần, dao động duy trì

mỗi chuyên đề đều có Skill bấm máy tính Casio tiết kiệm thời gian.


Chuyên đề 2:  Dòng Điện xoay chiều - Vật lý 12

Cơ sở lý thuyết về điện xoay chiều bao gồm

Các khái niệm cơ bản vè điện áp xoay chiều , dòng điện xoay chiều.

Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần

Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần

Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện

Đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC

Đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm

Các dạng bài tập về dòng điện xoay chiều bao gồm

Xác định suất điện động cảm ứng

Điện lượng qua tiết diện của dây dẫn

Viết biểu thức cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

Bài toán xác định số chỉ của vôn kế, ampe kế xoay chiều.

Bài toán ngược xác định các giá trị R, L, C khi biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện

Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều

Hệ số công suất mạch điện xoay chiều

Thay đổi R hoặc L hoặc C hoặc tầng số góc để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại

Thay đổi R hoặc L hoặc C hặc tầng số góc để hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở hặc tụ điện hoặc cuộn cảm đạ

Thay đổi R hặc L hoặc C hoặc tầng số góc để công suất mạch đạt giá trị cực đại.

Bài toán hộp kín

Các dạng bài tập tông hợp

Máy biến áp và truyền tài điện năng

Máy phát điện xoay chiều một pha, máy phát điện xoay chiều ba pha

Động cơ không đồng bộ một pha, động cơ không đồng bộ ba pha


Chuyên đề 3:  Dao động sóng cơ học - Vật lý 12

Cơ sở lý thuyết về sóng cơ và sự lan truyền sóng cơ bao gồm

Phương trình sóng

Phương trình sóng bao gồm các dạng bài tập

Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

Lập phương trình sóng tại một điểm bất kỳ trên phương truyền sóng

Độ lệch pha giữa hai điểm nằm trên phương truyền sóng

Xác định biên độ, li độ của sóng

Giao thoa sóng

Giao thoa sóng bao gồm các dạng bài tập

Đếm số điểm dao động cực đại, cực tiểu giữa hai nguồn phát sóng

Đếm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng

Xác định biên độ, ly độ của một điểm trên miền dao thoa sóng cơ

Xác định biên độ sóng cơ tại một điểm trên trường giao thoa

Xác định vị trí điểm M dao động cùng pha hoặc ngược pha với nguồn

Xác định số điểm dao động cùng pha, ngược pha với nguồn trên một đoạn thẳng

Sóng dừng

Các dạng bài tập liên quan tới sóng dừng

Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng dừng

Xác định vận tốc, ly độ, biên độ dao động điều hòa trong sóng dừng

Xác định số nút sóng, bụng sóng trên một sợi dây đàn hồi

Xác định tầng số sóng, vận tốc sóng thỏa mãn một điều kiện cho trước

Sóng âm

Các dạng bài tập liên quan tới sóng âm

Các đại lượng liên quan tới sóng âm gồm tầng số, bước sóng, vận tốc

Xác định cường độ âm, mức cường độ âm.


Chuyên đề 4: Dao động điện từ - Vật lý 12

Cơ sở lý thuyết về dao động điện từ

Sự biến thiên điện tích và dòng điện trong mạch dao động

Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Sóng điện từ

Thông tin liên lạc bằng vô tuyến

Các dạng bài tập về dao động điện từ

Xác định các đại lượng đặc trưng của dao động điện từ gồm chu kỳ, tầng số, bước sóng.

Biểu thức điện áp u, điện tích q và cường độ dòng điện i

Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Sóng điện từ, liên lạc thông tin vô tuyến

Bài tập về mạch thu sóng điện từ, mạch ghép thêm các phần tử L, C thỏa mãn điều kiện bước sóng cho trước

Công suất cần cung cấp cho mạch để bù vào hao phí do tỏa nhiệt, bức xạ điện từ

Bài tập về tụ xoay


Chuyên đề 5:  Sóng ánh sáng - Vật lý 12

Cơ sở lý thuyết về sóng ánh sáng bao gồm

Lý thuyết về sự tán sắc ánh sáng

Lý thuyết về giao thoa ánh sáng

Lý thuyết về sóng ánh sáng

Lý thuyết về quang phổ liên lục, quang phổ vạch phát xạ, quang phổ vạch hấp thụ

Lý thuyết về tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X

Lý thuyết về thang sóng điện từ

Bài tâp trong chuyên đề 5 chủ yếu về phần giao thoa ánh sáng

Xác định vị trí vân sáng, vân tối, khoảng vân

Khoảng cách giữa các vận, xác định số vân trên trường giao thoa

Xác định bước sóng của ánh sáng cho vân sáng, vân tối trên màn ảnh

Giao thoa khe Young trong môi trường có chiết suất n

Giao thoa khe Young khi thay đổi khoảng cách a, D

Giao thoa khe Young bằng nhiều ánh sáng đơn sắc

Bề rộng của quang phổ quan sát được trên màn

 


Chuyên đề 6:  Lượng tử ánh sang- Vật lý 12

Cơ sở lí thuyết về lượng tử ánh sáng bao gồm

Hiện tượng quang điện ngoài và thuyết lượng tử ánh sang

Hiện tượng quang điện trong

Mẫu nguyên tử Bo

Tia laze

Các dạng bài tạp trong chương Lượng Tử Ánh Sáng

Xác định điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện

Tìm bước sóng ánh sáng kích thích khi biết lượng tử năng lượng và ngược lại

Tính động năng và vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện

Liên hệ giữa động năng ban đầu và hiệu điện thế hãm

Xác định vận tốc của electron khi đập vào Anot

Xác định số quang electron bật ra khỏi katot sau khoảng thời gian t

Ứng dụng của hiện tượng quang điện để tính các hằng số h, e, A

Electron chuyển động trong từ trường hoặc điện trường

Quang phổ vạch của nguyên tử Hidro

Tính toán bước sóng của tia X


Chuyên đề 7: Vật lý hạt nhân- Vật lý 12

Cơ sở lý thuyết về vật lí hạt nhân bao gồm

Cấu tạo hạt nhân nguyên tử, độ hụt khối

Phóng xạ, phản ứng hạt nhân

Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch

Các dạng bài tập về vật lý hạt nhân

Cấu tạo hạt nhân- độ hụt khối và năng lượng liên kết

Xác định năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng

Xác định chu kỳ bán rã, số hạt nhân đã phân rã, số hạt nhân còn lại

Xác định tuổi mẫu vật

Xác định phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng hay thu năng lượng, xác định phần năng lượng đó

Xác định động năng và vận tốc của hạt trong phản ứng hạt nhân

Xác định năng lượng tỏa ra của phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch

Liên hệ với chúng tôi

Xem thêm

0979.263.759